naikinimo priemonės

naikinimo priemonės
naikinimo priemonės statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Priemonės, kuriomis ginkluotos kovos metu tiesiogiai kaunami priešo kariai ir naikinama kovos technika, statiniai ir kt. objektai; sudedamoji ginklo dalis. Pagal naikinamąją galią skiriamos įprastinės ir masinio naikinimo priemonės. Kai kuriais atvejais naikinimo priemonės atitinka ginklo sąvoką (kai nėra siuntimo į taikinį priemonių, pvz., šaltasis ginklas, rankinės granatos, fugasai, diversinės priemonės, rankiniu būdu dedamos prieštankinės ar priešpėstinės minos ir kt.). atitikmenys: angl. destruction means rus. средства поражения

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • naikinimo priemonės — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Priemonės, kuriomis ginkluotos kovos metu tiesiogiai kaunami priešo kariai ir naikinama kovos technika, statiniai ir kt. objektai; ginklo sudedamoji dalis. Pagal naikinamąją galią… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • naikinimo priemonių naudojimo padarinių likvidavimas — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Veiksmai, kuriuos atlieka kariuomenė, kartu atkurdama ir kovinę gebą. Pagrindinės naikinimo priemonių naudojimo padarinių likvidavimo priemonės yra šios: naikinimo židinių žvalgyba;… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • naikinimo priemonių siuntimo į taikinį priemonė — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Ginklų sistemos dalis, užtikrinanti NP siuntimą į taikinį. Naikinimo priemonių siuntimo į taikinį priemonė yra: šaulių, tankų ir artilerijos ginklai, granatsvaidžiai (iššaunantys kulkas, sviedinius,… …   Artilerijos terminų žodynas

  • izoliavimo ir apribojimo priemonės — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Biologinio naikinimo ir epidemijų židiniuose vykdomos priemonės. Tokios priemonės yra: ↑ stebėjimas ir ↑ karantinas. atitikmenys: angl. isolation and restriction measures rus.… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • gelbėjimo priemonės — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Įrankiai ir įtaisai kariams ir gyventojams gelbėti. Gelbėjimo priemonės yra: užgriuvusių inžinerinių įrenginių ir statinių atkasimo, konstrukcijų ardymo priemonės (kastuvai, laužtuvai,… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • branduolinės saugos priemonės — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Priemonės, skirtos kariniams vienetams ir kariams saugoti nuo branduolinio ginklo naudojimo padarinių poveikio. Branduolinės saugos priemonės yra šios: ↑ individualiosios apsaugos… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • cheminės saugos priemonės — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Priemonės žmonėms apsaugoti nuo apsinuodijimo ir įvairiems objektams nuo užteršimo nuodingosiomis medžiagomis. Pagrindinės cheminės saugos priemonės yra: ↑ individualiosios apsaugos… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • imitacinės treniravimosi priemonės — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Aparatūra ir įtaisai karo technikos veikimui, išorinam efektui šaudant iš šaulių ginklų, artilerijos sviedinių (minų), aviacinių bombų ir branduolinių šaudmenų sprogimo efektui… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • radiacinės saugos priemonės — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Priemonės žmonėms apsaugoti nuo jonizuojančiosios spinduliuotės ir įvairiems objektams nuo radioaktyviosios taršos. Radiacinės saugos priemonės yra šios: kolektyvinės ir… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • apsaugos priemonės — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Priemonės kariams, ginkluotei ir kovos technikai apsaugoti nuo NP ir ekstremalių situacijų padarinių poveikio. Kariams apsaugoti naudojamos ↑ individualiosios apsaugos priemonės ir ↑… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”